Terapie pro miminka a děti

„Lidské tělo je stroj, který pohání neviditelná síla zvaná život. Aby fungoval harmonicky, krev, nervy a cévy musejí mít od svých počátků až po koncové body možnost pracovat bez omezení.“ Andrew Taylor Still

Manuální terapie pro děti

Zaměřuji se na manuální terapii, která je nelékařským oborem spadajícím pod masérské a regeneračních služeb. V mé praxi se s láskou a péčí starám o zdraví a pohodu dětí, a to pomocí jemných a efektivních terapeutických technik zejména vycházejících z osteopatie.

Co je manuální terapie?

Manuální terapie je založena na principu podpory a povzbuzování přirozených samoléčících sil těla. Pracuje s tělem jako celkem a zaměřuje se na obnovení rovnováhy v jeho strukturách a funkcích. Skrze jemné manipulace, pohyby a tlak pomáhám uvolňovat napětí, zlepšovat průtok krve a lymfy a podporovat správnou funkci svalů, kloubů a vnitřních orgánů.

Manuální terapie není zaměřena na diagnostiku konkrétních zdravotních stavů, ale na podporu celkového zdraví a pohody dítěte. To znamená, že neřeší konkrétní diagnózy jako např. diastáza nebo nemoci nervového systému, což je role pro lékaře či fyzioterapeuta. Pracuje se s tělem jako celkem a podporuje se jeho schopnost samoléčení.

Ve své praxi se specializuji na:

Manuální terapie je komplexní terapeutický systém, který využívá pohyb, tlak, sílu a energii k ošetření fasciálního systému a kosterního aparátu. Cílem této terapie je podpora přirozených procesů hojení a obnovení rovnováhy v těle vašeho dítěte. Pracuji s ohledem na jedinečné potřeby každého dítěte s respektem a porozumění k jeho fyziologii a emocionálním potřebám.

Jak může manuální terapie pomoci miminku či dítěti?

Co je to KISS syndrom?

KISS syndrom (Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung) je zkratka pro německý termín „Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störung“, což lze volně přeložit jako „Symetrické poruchy vyvolané dysfunkcí krční páteře“. Jedná se o komplexní soubor příznaků a obtíží, které jsou spojeny s dysfunkcí krční páteře u kojenců a malých dětí.

Příznaky KISS syndromu mohou zahrnovat:

 1. Nerovnováha v postoji: Dítě může preferovat jednu stranu při spánku nebo být asymetrické ve svém držení těla.

 2. Omezená pohyblivost: Dítě může mít omezenou schopnost otáčet hlavu nebo naklánět ji na určitou stranu.

 3. Potíže s kojením: Dítě může mít obtíže s přisátím na prs nebo se obrátit na jednu stranu při kojení.

 4. Plač: Dítě může být podrážděné, plačtivé nebo nespokojené, zejména při manipulaci s krční páteří.

 5. Zvýšená citlivost: Dítě může reagovat na doteky nebo manipulace v oblasti krční páteře zvýšenou citlivostí nebo neklidem.

Příčiny KISS syndromu:

KISS syndrom může být způsoben různými faktory, včetně poruchy vývoje krční páteře, poranění při porodu nebo dlouhodobých posturálních nerovnováh. Dysfunkce krční páteře může ovlivňovat nervový systém a může mít dalekosáhlé důsledky pro celkový vývoj dítěte.

Léčba KISS syndromu:

Léčba KISS syndromu může zahrnovat různé přístupy, včetně manuální terapie, fyzioterapie, cvičení a podpůrných opatření pro dítě. Cílem léčby je obnovení rovnováhy a funkce krční páteře, zmírnění příznaků a podpora optimálního vývoje dítěte.

Jak se připravit na terapii?

Příprava dítěte na terapii může být klíčová pro vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry během léčby. Zde jsou některé tipy, jak se připravit na terapii:

 1. Komunikace s dítětem: Je důležité mluvit s dítětem o tom, co ho čeká během terapie. Použijte jednoduché a srozumitelné termíny, které dítě pochopí, a vysvětlete mu, co je to terapie a proč k ní jdete. Pokud má dítě bolesti nebo nepohodlí v určité části těla, řekněte mu, že terapie jim může pomoci se cítit lépe.

 2. Podpora a povzbuzení: Ujistěte dítě, že jste s ním a že budete s ním během terapie. Poskytněte mu podporu a povzbuzení a dejte mu najevo, že jste na jeho straně. To může pomoci snížit stres a úzkost spojenou s terapií.

 3. Vysvětlení postupu: Pokud je to možné, vysvětlete dítěti, co může očekávat během terapie. Popište mu postup terapie či můžete terapii popsat jako „masáž“. To může pomoci dítěti cítit se připraveně a méně nervózně před terapií.

 4. Odpovědi na otázky: Buďte připraveni odpovědět na otázky, které by dítě mohlo mít ohledně terapie. Pokud neznáte odpověď, nebojte se říct, že se  mě zeptáte. Důležité je, aby se dítě cítilo podporováno a informováno.

 5. Připravenost mentálně i fyzicky: Podpořte dítě v přípravě na terapii tím, že mu pomůžete s přípravou mentálně i fyzicky. Poskytněte mu čas na odpočinek a relaxaci před terapií a ujistěte se, že má dostatečnou energii a hydrataci.

 6. Přijetí pozitivního přístupu: Přistupte k terapii s pozitivním přístupem a s důvěrou. Vaše přesvědčení a postoj mohou mít velký vliv na to, jak se dítě cítí před terapií.

 7. Pohodlné a volné oblečení.

 8. Oblíbená hračka: Oblíbená hračka může dítěti poskytnout pocit pohodlí a bezpečí během terapie. Mít s sebou něco známého a oblíbeného může pomoci snížit stres a úzkost spojenou s novou situací.

Příprava dítěte na terapii může pomoci snížit stres a úzkost spojenou s léčbou a vytvořit příznivé prostředí pro úspěšnou a příjemnou terapeutickou seanci. Důkladná komunikace, podpora a povzbuzení jsou klíčové pro to, aby se dítě cítilo pohodlně a bezpečně během terapie.

Jaká jsou doporučení po terapii?

Po terapii  je důležité dodržovat několik zásad, aby se maximalizovalo její účinky a podpořil se další pokrok dítěte. Zde je několik doporučení:

Odpočinek a relaxace: Po terapii dejte dítěti čas na odpočinek a relaxaci. Terapie může být pro ně náročná a důležité je, aby mělo čas se zotavit. Doporučují se přibližně tři dny klidového režimu bez cvičení či dalších terapií.

Zůstaňte v kontaktu s terapeutem: Je důležité, abyste zůstali v pravidelném kontaktu s terapeutem, který prováděl terapii. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně stavu vašeho dítěte nebo doporučení po terapii, neváhejte je sdělit terapeutovi.

Dodržujte doporučení terapeuta.

Sledujte pokrok: Pozorně sledujte jakýkoli pokrok nebo změny ve stavu vašeho dítěte po terapii. Pokud si všimnete jakýchkoli pozitivních změn nebo zlepšení, sdělte je terapeutovi. Naopak, pokud si všimnete jakýchkoli nových příznaků nebo zhoršení stavu, informujte o tom svého terapeuta co nejdříve. Je důležité mít na paměti, že každé dítě reaguje na terapii individuálně.

Pravidelné kontroly: Dohodněte se s terapeutem na pravidelných kontrolách a sledování stavu dítěte. Pravidelná kontrola je důležitá pro sledování dlouhodobého pokroku a přizpůsobení léčby podle potřeb vašeho dítěte.

Podpora doma: Poskytujte dítěti podporu a péči doma, která mu pomůže při zotavování se po terapii. To může zahrnovat poskytování pohodlného a podpůrného prostředí, poskytování zdravé stravy a pravidelného spánku.

Jaká jsou kontraindikace k ošetření?

Před zahájením terapie je důležité vzít v úvahu možné kontraindikace, což jsou situace nebo stavy, které by mohly představovat riziko nebo negativní dopady při provádění terapie. Následující jsou obecné kontraindikace:

 1. Očkování před a po terapii min. 7 dní: Některé děti mohou po očkování mít mírné reakce, jako je zarudnutí nebo otok v místě vpichu, nebo mírné obecné symptomy, jako je horečka nebo únava. Tato reakce může způsobit nepohodlí nebo zvýšenou citlivost v oblasti, která by mohla být manipulována během terapie. Po očkování může imunitní systém dítěte být dočasně aktivovaný, což může ovlivnit reakci na terapii. Manipulace s tělem může mít potenciál ovlivnit imunitní reakci a způsobit nežádoucí účinky.

 2. Infekční onemocnění – všech zúčastněných! : Infekční onemocnění jsou často nakažlivá a mohou se snadno šířit na další osoby včetně terapeuta a dalších pacientů. Provádění terapie během infekce může zvýšit riziko šíření infekce na zúčastněné osoby. Během infekce může být imunitní systém oslabený, což může zvýšit riziko komplikací nebo nežádoucích účinků terapie. Manipulace s tělem během infekce může také zhoršit stav pacienta nebo způsobit další nepohodlí

 3. Akutní zánětlivé stavy: Pokud má dítě akutní zánětlivý stav nebo infekci, provádění terapie v takovém stavu by mohlo zhoršit zánět nebo komplikovat hojení.

 4. Akutní poranění: Pokud má dítě nedávné akutní poranění, jako je zlomenina, dislokace nebo podobná trauma, terapie je kontraindikována. Je důležité nejprve stabilizovat a léčit akutní poranění před zahájením jakékoliv terapie.

 5. Pokročilá osteoporóza: U dětí s pokročilou osteoporózou nebo jinými stavby oslabujícími kosti by měl terapeut zvážit opatrnost při provádění manipulací a terapeutických cvičení.

 6. Poruchy srdečního rytmu: Pokud má dítě známé poruchy srdečního rytmu nebo jiné kardiovaskulární problémy, může být terapie kontraindikována. Terapeut by měl mít na paměti možná rizika manipulací, které by mohly ovlivnit srdeční rytmus.

 7. Neznámé zdravotní komplikace: Pokud je zdravotní stav dítěte neznámý nebo pokud existují podezření na možné závažné zdravotní komplikace, může být terapie kontraindikována. Je důležité provést důkladné vyšetření a posoudit zdravotní stav lékařem dítěte před zahájením terapie.